เรื่องทั่วไป > ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน)

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคเหนือ คะ

(1/2) > >>

เสกสรรค์:
1.วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ (ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวทางสติปัฎฐาน4)
2. วัดบรรพตสถิต จังหวัด ลำปางครับ
3.วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม แม่ฮ่องสอน
4.วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
5. วัดถ้ำผางาม   เชียงราย
6.วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.แม่ลาว จ.เชียราย
7.วัดถ้ำดอยกองข้าวจังหวัดเชียงราย
8.วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
9.วัดถ้ำตับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
10.วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
11.ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ วัดห้วยส้ม จ.เชียงใหม่

tcarisa:
วัดหมื่นพุธ  จังหวัด เชียงราย
วัดอุโมงค์   จังหวัด เชียงใหม่
วัดท่ามะโอ  จังหวัด ลำปาง
วัดถ้ำผาจม  จังหวัด เชียงราย

wayu:
แนะนำเพิ่มได้หรือป่าวครับ

 แบบว่า ลงรูปภาพด้วย บอกแนวปฏิบัติ เบอร์โทรติิดต่อ ประมาณนี้ ได้หรือป่าวครับ


   ขอมากไปหรือป่าวครับ

wayu:
ยกตัวอย่าง นะครับ


1. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่แนวปฏิบัติ

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน หนเหนือ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มีพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) หัวน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ให้การสอน การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ในแนว สติปัฐฐาน ๔ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง สำหรับภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และมีการจัดให้สอบอารมณ์ ทุกวัน (ยกเว้นวันพระ)

สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง รองรับการฝึกฝน การปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  โดยมีที่พัก รองรับ ทั้ง แบบ เดี่ยว และแบบหมู่คณะ โดยมีกุฏิสำกรับผู้ปฏิบัติธรรม  กว่า ๒๐๐ หลัง

คำแนะนำสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติธรรม
การ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติได้ ภายในกุฏิของตนเอง หรือสถานที่อื่นตามแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือก ในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละท่านจะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติจากพระอาจารย์ผู้สอน โดยจะเป็นไปตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ซึ่งการปฏิบัติจะประกอบด้วย การนั่งสมาธิ ซึ่งให้ความสำคัญที่การพอง และ ยุบของหน้าท้อง ขณะหายใจ และการเดินจงกรม ซึ่งให้ความสนใจที่การเคลื่อนไหวของเท้า ระหว่างการเดิน การปฏิบัติจะแบ่งออกเป็นชุด (บัลลังค์) โดยเริ่มจากการกราบ ตามด้วยการเดินจงกลม และการนั่งสมาธิ ผู้ที่เริ่มต้นฝึกอาจจะเริ่มที่การเดินจงกลม และการนั่งสมาธิอย่างละ ๑๐ นาที และค่อยๆเพิ่มระยะเวลาการเดิน และการนั่งต่อไป

ชุดที่ใช้ใส่ระหว่างปฏิบัติเป็นสีขาว และสุภาพเรียบร้อย นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติะธรรม จะต้องอาราธนา
ถือศีล ๘ คือ

ทาง สำนักจะจัดอาหารให้กับผู้ปฏิบัติวันละ ๒ มื้อคือ เช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. และเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีให้เลือกแบบธรรมดาและมังสะวิรัติ สำหรับช่วงเวลาหลังเที่ยงไปจนถึงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นนั้น ผู้ปฏิบัติไม่สามารถรับประทานอาหารอีก (สามารถดื่มนม ชา กาแฟ ได้)  สำหรับผู้ที่มีความต้องการเรื่องอาหารเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสำนักได้เมื่อมาถึง
 
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่ ณ
๑๕๗ บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๔๑-๗๒๕, ๐๕๓-๘๒๖-๘๖๙
เบอร์โทรสาร(แฟกซ์) ๐๕๓-๓๔๒-๑๘๕
เว็บไซต์ : www. watphradhatusrichomtong.com
 
 การเดินทาง
            รถยนต์ส่วนตัว
            จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ.นครสวรรค์ เข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.ตาก ถึง อ.เถิน จ.ลำปาง แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ไปทาง จ.ลำพูน ก่อนถึง อ.บ้านโฮ่ง จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๐ ไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทาง วัดอยู่ฝั่งซ้าย
            รถโดยสาร
มีรถโดยสารกรุงเทพ(หมอชิต) - จอมทอง  สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖
            เครื่องบิน
            สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๐-๒๒๖๕-๕๕๕๕

 :25: :25: :25:

wayu:
2.วัดบรรพตสถิตย์ ตั้งอยู่ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

ความสำคัญของวัด ปัจจุบันเป็นสถานที่อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของสถาบันการศึกษา ทั่วลำปาง

โดยมีพระมหานพดล สุวณฺณเมธี (รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ) เป็นเจ้าอาวาสนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป